Giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức nhà nước

08/08/2016 09:50

Giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức nhà nước.

Thưa luật sư
Mẹ em là hiệu trưởng trường mầm non công lập ở một huyện vùng cao năm nay 50 tuổi theo như quy định thì đối với nữ là 55 tuổi mới về hưu nhưng lãnh đạo huyện nơi mẹ em công tác lại ra quyết định điều lên phòng làm cán bộ bình thường rồi đợi mấy tháng sau cho về hưu. Trong khi đó không hề có thông báo trước và cũng không có lí do gì như vậy không khác nào là cách chức cả. Vậy nên em muốn hỏi luật sư như sau:
1. Chế độ về hưu như vậy đã đúng chưa.
2. Làm như vậy có phải cách chức không? Nếu như vậy sau này trong sổ hưu ghi là giáo viên chứ không phải là hiệu trưởng về hưu thì có quá bất công với người gần 30 năm cống hiến không?

Người gửi: N.T.B (Vĩnh Phúc)

Giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức nhà nước

 

( Ảnh minh họa:Internet) 
Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi 1900 6589

 

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới văn phòng luật sư Lê Hùng. Về câu hỏi của bạn,văn phòng luật sư Lê Hùng xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý:

– Luật khiếu nại năm 2011;

– Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Luật viên chức năm 2010;

– Quyết định số 5099 /QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo;

2/ Giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức nhà nước

Chế độ về hưu như vậy đã đúng chưa?

Căn cứ vào điều 62 luật bảo hiểm xã hội năm 2014  thì mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần được tính như sau:

“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Với những dữ kiện bạn đưa ra thì mẹ bạn đã có đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại điều 54 luật bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do mẹ bạn chuyển vị trí công tác nên mức lương có thể sẽ bị giảm xuống và từ đó sẽ bị giảm mức lương hưu được nhận và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mẹ bạn. Từ đó dẫn đến việc giải quyết hưu trí đối với mẹ bạn là chưa chính xác.

Mẹ bạn là hiệu trưởng của một trường mầm non  công lập tại một huyện, do vậy theo quy định của pháp luật mẹ bạn là một viên chức. Quy trình giải quyết hưu trí phải tuân theo Điều 46 Luật Viên chức năm 2010 như sau:

1. Viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Trước 06 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức ra quyết định nghỉ hưu.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ, việc với người  hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí   có nguyện vọng; trong thời gian hợp đồng, ngoài khoản thù lao theo hợp đồng, người đó được hưởng một số chế độ, chính sách cụ thể về cơ chế quản lý, bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên môn do Chính phủ quy định.”

Như vậy, việc giải quyết hưu trí của viên chức phải được báo trước trong một thời hạn luật định. Việc không báo trước mà xử lý hưu trí đối với mẹ bạn của cơ quan quản lý có thẩm quyền đơn vị sự nghiệp công lập là không đúng, điều này là vi phạm pháp luật.

Chuyển công tác, giải quyết hưu trí trước tuổi có được gọi là cách chức không? 

Căn cứ theo Luật viên chức năm 2010 quy định về cách chức tại Điều 52 thì:

Cách chức được coi là một hình thức kỷ luật áp dụng với viên chức quản lý khi Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được xác định tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm của công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì việc mẹ bạn bị chuyển sang làm chức vụ khác thì không được coi là cách chức mà được coi là miễn nhiệm chức vụ quản lý, quy định tại Điều 38 Luật viên chức năm 2010 quy định về Xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý như sau:

“1. Viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không đủ sức khoẻ;

b) Không đủ năng lực, uy tín;

c) Theo yêu cầu nhiệm vụ;

d) Vì lý do khác.

2. Viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý nhưng chưa được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi giữ chức vụ quản lý vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3. Viên chức quản lý sau khi được thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức. 

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc xin thôi giữ chức vụ quản lý, miễn nhiệm viên chức quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.”

Nếu như việc miễn nhiệm chức vụ của mẹ bạn không tuân thủ theo đúng các quy trình về việc miễn nhiệm căn cứ theo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo (ban hành kèm theo quyết định số 5099 QĐ-BGDDT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ) thì mẹ bạn có căn cứ để cho rằng việc điều chuyển đó là trái với các quy định của pháp luật và có thể khiếu nại quyết định hành chính đó căn cứ theo Điều 49 Luật khiếu nại năm 2010 quy định về Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định liên quan đến quản lý viên chức.

Trên đây là tư vấn của văn phòng luật Lê Hùng về việc Giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức nhà nước. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của văn phòng luật sư lê hùng  để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.