Đảo nợ là gì?

“Đảo nợ” trong thực tế còn có nhiều tên gọi khác mĩ miều hơn như: Dịch vụ Đáo hạn ngân hàng; Cơ cấu tài chính; … (tín dụng đen). Đảo nợ được nhắc đến nhiều nhất vào những năm 2009 – 2010 khi thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất trong gói kích cầu của Chính Phủ với một quan điểm “nghiêm cấm đảo nợ” để tránh thất thoát nguồn tiền hỗ trợ của Chính phủ. Cho đến năm 2013, 2014, Đảo nợ tiếp tục là một vấn đề nhạy cảm trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA PHIÊN TÒA HÌNH SỰ

(Kỹ năng của luật sư khi tham gia phiên tòa Hình sự)

NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

(Nguyễn tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự)

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

(Kỹ năng của luật sư trong vụ án tranh chấp đất đai)