Mua đất chung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi như thế nào?

25/07/2018 08:28


Anh N (ở Hương Khê, Hà Tĩnh) có hỏi: Tôi và 01 người bạn cùng góp vốn mua chung 1 thửa đất tại huyện Hương Khê. Nay chúng tôi tiến hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy khách hàng đã gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Lê Hùng. Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi xin được tư vấn về yêu cầu của quý khách như sau:

Về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) đối với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì theo Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định “phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”

Trong trường hợp anh và bạn anh có thỏa thuận về việc chỉ định một người đứng tên đại diện trong Giấy chứng nhận thì thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và phải tiến hành công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đứng tên người đại diện đó.

Theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất” thì lúc này, trên Giấy chứng nhận sẽ ghi thông tin của người đại diện, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)”

Trên đây là ý kiến tư vấn của Văn phòng Luật sư Lê Hùng liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ hữu ích cho Qúy khách.

Trân trọng!