Tài sản hình thành trong thời gian chung sống như vợ chồng thuộc về ai khi ly hôn?

08/08/2016 10:42

Tài sản hình thành trong thời gian chung sống như vợ chồng thuộc về ai khi ly hôn?

Mọi người cho em hỏi vấn đề này với ạ.
Vợ chồng chung sống với nhau từ năm 2000 và có con. Nhưng đến năm 2005 mới đăng ký kết hôn và cưới nhau. Đất và nhà được xây vào năm 2001 đứng tên chồng. Con theo bố. Vợ ngoại tình giờ ly hôn và đòi chia nhà. Vợ nợ nần, nhưng khoản nợ đó đều do vợ chi tiêu riêng không liên quan đến chi tiêu gia đình. Liệu có phải chia nhà không? Tài sản có thuộc hoàn toàn về người chồng không?
Nhờ mọi người tư vấn ạ. Em cảm ơn.

Người gửi: Trịnh Văn Hải (Hà Nội)

Tài sản hình thành trong thời gian chung sống như vợ chồng thuộc về ai khi ly hôn?

 

( Ảnh minh họa:Internet) 
Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi 1900 6589

 

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Văn phòng luật sư lê Hùng  Về câu hỏi của bạn văn phòng luật sự Lê Hùng xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

– Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

2/ Tài sản hình thành trong thời gian chung sống như vợ chồng thuộc về ai khi ly hôn?

Căn cứ theo các quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quan hệ tài sản của các đối tượng chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn như sau:

“Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.”

Theo quy định trên, thì việc 2 cá nhân chung sống với nhau như vợ chồng mà sau 5 năm mới đăng kí kết hôn thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng kí kết hơn, do đó, các quan hệ tài sản mà bạn đề cập đến sẽ được giải quyết như sau:

– Đối với tài sản là ngôi nhà xây từ năm 2001: tại thời điểm hình thành ngôi nhà, quan hệ giữa 2 cá nhân là quan hệ chung sống như vợ chồng, do đó giữa họ không có mối quan hệ tài sản chung hợp nhất. Do tài sản đứng tên người chồng nên nó thuộc sở hữu của người chồng, nếu có phần tài sản hoặc công sức do ngừoi vợ đóng góp thì 2 người thỏa thuận chia tài sản theo tỷ lệ công sức đóng góp. Nếu như không thỏa thuận được thì có thể nhờ Tòa án giải quyết. Tương tự như vậy đối với các tài sản hình thành trước khi đăng ký kết hôn khác.

– Đối với các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân(sau khi đăng ký kết hôn): Căn cứ theo Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:
“1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.”

– Đối với nghĩa vụ nợ: việc xác định xem nghĩa vụ đấy có thuộc nghĩa vụ chung của vợ chồng hay không sẽ tuân theo các nguyên tắc tại Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng như sau:
“Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Ngoài ra Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng như sau:
1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Như vậy, việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng thì do vợ, chồng tự thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì 2 vợ chồng có thể yêu cầu Toà án giải quyết. Tòa án sẽ căn cứ vào chứng cứ, lời khai để đánh giá, kết luận có hay không việc vay nợ; mục đích vay nợ, việc sử dụng tài sản vay nợ cho nhu cầu chung của gia đình, hay nhu cầu riêng của cá nhân người vợ. Nếu người kia không chứng minh được đối phương vay mượn số tiền trên là nhằm đáp ứng nhu cầu riêng thì họ vẫn phải có trách nhiệm trả khoản nợ chung với người đó.

Trên đây là tư vấn của văn phòng luật Lê Hùng  về Tài sản hình thành trong thời gian chung sống như vợ chồng thuộc về ai khi ly hôn?Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Văn phòng luật sư Lê Hùng để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.