Thủ tục đăng ký tạm trú

08/08/2016 14:21

Thủ tục đăng ký tạm trú

Dì ruột em đã đi nước ngoài, và có một căn nhà ở Quận Bình Thạnh. Hiện em đang thường trú ở Thủ Đức ( nhà ba mẹ), nhà em muốn em ở Bình Thạnh để trông nhà, không để nhà không ai ở.

 Em phải làm thủ tục gì để xin tạm trú ở nhà dì (vì hiện dì không về Việt Nam, em liên hệ điện thoại với dì hàng ngày qua địện thoại). Luật sư tư vấn giúp em có cách nào đăng ký tạm trú không ạ, em cảm ơn.

Người gửi: Lê Ngọc Phương Lan (Bình Thạnh)

Thủ tục đăng ký tạm trú

 

( Ảnh minh họa:Internet) 
Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi 1900 6589

 

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Văn phòng  luật sư Lê Hùng . Về câu hỏi của bạn, Văn phòng luật sư Lê Hùng  xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

– Luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013;

– Thông tư số Số 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

2/ Thủ tục đăng ký tạm trú

Căn cứ theo Điều 30 Luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về Đăng ký tạm trú như sau:

“1. Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ.

2. Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

3. Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

4. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này phải cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an.

Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng.

Trong thời hạn ba mươi ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, công dân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú để làm thủ tục gia hạn.

Việc điều chỉnh thay đổi về sổ tạm trú được thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Luật này. Sổ tạm trú bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Trường hợp đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải đăng ký lại.

5. Trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập từ sáu tháng trở lên tại địa phương đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú phải xóa tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú.”

Ngoài ra, theo Điều 16 Thông tư số Số 35/2014/TT-BCA quy định về Thủ tục đăng ký tạm trú như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.

2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.”

Như vậy, để được đăng ký tạm trú thì bạn hãy ra công an phường nơi bạn muốn đăng ký tạm trú để xin các mẫu giấy Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có chữ ký của Dì bạn; bản khai nhân khẩu (đối với người từ đủ 14 tuổi), bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi bạn thường trú. Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, bạn mang nộp tại cơ quan công an cấp xã nơi bạn muốn tạm trú nộp cùng với lệ phí để được cấp sổ tạm trú trong thời gian 3 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của Văn phòng luật Lê Hùng  về Thủ tục đăng ký tạm trú. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Văn phòng luật sư Lê Hùng  để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.