THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

21/08/2019 15:56

THẾ NÀO LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN 

Điều 110 – Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Thứ nhất: Tên Công ty 

Tên công ty phải viết được bằng tiếng việt, phải có tối thiểu hai thành tố là loại hình doanh nghiệp + tên riêng.

 Tên công ty không được trùng lặp với tên công ty đã có trước đó ( Áp dụng trên toàn quốc)

Thứ hai: Địa chỉ trụ sở 

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ ba: Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập (Ví dụ: điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép con, điều kiện về vốn pháp định…).

Thứ tư: Vốn điều lệ đăng ký 

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm như sau:

Vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống mức thuế môn bài là 2.000.000 đồng/ năm;

Vốn điều lệ trên 10 tỷ mức thuế môn bài là  3.000.000 đồng/ năm.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Điều lệ Công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

- Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

5. Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Không được viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ; hồ sơ, chứng chỉ hành nghề, các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4.

TRÌNH TỰ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

Bước 2:  Nộp hồ sơ bằng một trong hai cách sau:

Cách 1: Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi Công ty cổ phần đặt trụ sở chính;

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn; và nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của công ty cổ phần:

+ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cần sữa chữa.

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, công ty cổ phần đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

THỦ TỤC SAU KHI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

- Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia

- Làm thủ tục khắc dấu, công bố mẫu dấu

- Kê khai thuế: lập hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế quận/huyện - nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính

- In hoá đơn.

Trên đây là tư vấn của Văn phòng luật sư Lê Hùng. Nếu còn bất kì vấn đề thắc mắc nào bạn có thể liên hệ tới Văn phòng luật sư Lê Hùng.

Địa chỉ: Số 363 đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0943.666.968 (LS Lê Hùng)