Đơn giản hóa thủ tục về đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 10/10/2018

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có nhiều điểm mới về thủ tục đăng ký doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi trong thời gian sử dụng Dịch vụ ưu đãi để được hưởng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí – duy nhất – chỉ có tại Văn phòng luật sư Lê Hùng.

Bộ luật dân sự có áp dụng đối với Công ty TNHH vốn 100% nước ngoài không?

Bộ luật dân sự có áp dụng đối với Công ty TNHH vốn 100% nước ngoài không?

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Kinh doanh hải sản có cần xin giấy phép an toàn thực phẩm không?

Kinh doanh hải sản có cần xin giấy phép an toàn thực phẩm không?

Cổ đông phổ thông có được phép rút vốn khỏi công ty cổ phần?

Cổ đông phổ thông có được phép rút vốn khỏi công ty cổ phần?