Công chức sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không?

Công chức sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không?

Quy định về mức xử phạt hành chính đối với hành vi chậm đăng ký tạm trú

Quy định về mức xử phạt hành chính đối với hành vi chậm đăng ký tạm trú

Quy định về miễn giảm học phí đối với con thương binh, bệnh binh

Quy định về miễn giảm học phí đối với con thương binh, bệnh binh

Thủ tục đăng ký tạm trú

Thủ tục đăng ký tạm trú

Điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học

Điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học