Gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì sẽ bị xử phạt như thế nào mới nhất?

Gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì sẽ bị xử phạt như thế nào mới nhất?

Các trường hợp được coi là "Phạm tội lần đầu"

TANDTC hướng dẫn những trường hợp được coi là Phạm tội lần đầu

Tội cướp giật tài sản có được hưởng án treo không?

Tội cướp giật tài sản có được hưởng án treo không?

Truy cứu trách nhiệm đối với hành vi đào ngũ

Truy cứu trách nhiệm đối với hành vi đào ngũ

Trong một số trường hợp “Hành hung để tẩu thoát” có là tình tiết tăng nặng?

Trong một số trường hợp “Hành hung để tẩu thoát” có là tình tiết tăng nặng?

Phân biệt “tự thú” và “đầu thú”

Phân biệt “tự thú” và “đầu thú”

Truy cứu trách nhiệm hình sự và điều kiện hưởng án treo

Truy cứu trách nhiệm hình sự và điều kiện hưởng án treo